Συγγραφείς
Παναγιώτης Κρυφός, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός