Συγγραφείς
Φάνης Ι. Κακριδής, ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων