Συγγραφείς
Δημήτριος Νεραντζής, Άρχων Διδάσκαλος του Αποστόλου της Μ.τ.Χ.Ε