Συγγραφείς
Στέφανος Μπρούσαλης, Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου †