Συγγραφείς
Παναγιώτης Ευθυμιάδης, Καθηγητής
Σύντομο Βιογραφικό
Τέως Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπόνος-Oικονομολόγος