Συγγραφείς
Μητροπολίτης Καστορίας Σεραφείμ (+)
Άρθρα
5 Φεβρουαρίου 2022
Ουδέν πίστεως δυνατότερον Ιερός Άμβων
3 Φεβρουαρίου 2022
«Φως εις αποκάλυψιν εθνών» Ιερός Άμβων
20 Δεκεμβρίου 2021
«Τέξεται δε υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν» Ιερός Άμβων
12 Νοεμβρίου 2020
Μητρ. Καστορίας στο pemptousia fm: «Χωρίς τον Χριστό και εμβόλιο να βρεθεί, κάτι άλλο θα έρθει» Pemptousia.FM
8 Οκτωβρίου 2020
«Αποθέμενοι το ψεύδος» Θεολογία
20 Σεπτεμβρίου 2020
«Το θεμέλιον πάσης ευλογίας» Θεολογία
9 Σεπτεμβρίου 2020
«Η Κλίμαξ» Θεοτόκος
6 Σεπτεμβρίου 2020
Ο μαρτυρίω τελειωθείς Άνθιμος Αγιολογία
22 Αυγούστου 2020
«Η κατακλυσμού της αμαρτίας, σώσασα κόσμον» Εορταστικοί λόγοι
13 Αυγούστου 2020
«Ημείς και ο Χριστός εν εσμέν» Θεολογία
27 Ιουνίου 2020
«Αγάλλου μυστικώς η Χριστού Εκκλησία» Ιερός Άμβων
3 Ιανουαρίου 2020
Καστορίας Σεραφείμ : «Έχει ο Θεός» Εορταστικοί λόγοι
1 Μαρτίου 2019
Η νυξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν Ιερός Άμβων