Συγγραφείς
Μητροπολίτης Καστορίας Σεραφείμ (+)
Άρθρα
3 Φεβρουαρίου 2024
«Φως εις αποκάλυψιν εθνών» Ιερός Άμβων
29 Ιανουαρίου 2023
Ουδέν πίστεως δυνατότερον Ιερός Άμβων
20 Δεκεμβρίου 2021
«Τέξεται δε υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν» Ιερός Άμβων
12 Νοεμβρίου 2020
Μητρ. Καστορίας στο pemptousia fm: «Χωρίς τον Χριστό και εμβόλιο να βρεθεί, κάτι άλλο θα έρθει» Pemptousia.FM
8 Οκτωβρίου 2020
«Αποθέμενοι το ψεύδος» Θεολογία
20 Σεπτεμβρίου 2020
«Το θεμέλιον πάσης ευλογίας» Θεολογία
9 Σεπτεμβρίου 2020
«Η Κλίμαξ» Θεοτόκος
6 Σεπτεμβρίου 2020
Ο μαρτυρίω τελειωθείς Άνθιμος Αγιολογία
22 Αυγούστου 2020
«Η κατακλυσμού της αμαρτίας, σώσασα κόσμον» Εορταστικοί λόγοι
13 Αυγούστου 2020
«Ημείς και ο Χριστός εν εσμέν» Θεολογία
27 Ιουνίου 2020
«Αγάλλου μυστικώς η Χριστού Εκκλησία» Ιερός Άμβων
3 Ιανουαρίου 2020
Καστορίας Σεραφείμ : «Έχει ο Θεός» Εορταστικοί λόγοι
1 Μαρτίου 2019
Η νυξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν Ιερός Άμβων