Συγγραφείς
Μιλτιάδης Α. Ματσούκας, υπ. Δρ. Θεολογίας Α.Π.Θ.