Συγγραφείς
Ιωάννης Φ. Αθανασόπουλος, Θεολόγος – Φιλόλογος, Λυκειάρχης Αρσακείου Πατρών & Υπεύθυνος Συντονισμού