Συγγραφείς
Αντωνία Κακαβελάκη, Δρ. Φιλοσοφίας
Σύντομο Βιογραφικό
ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Καποδιστιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ΤμήμαΚοινωνικής θεολογίας. Μεταπτυχιακές σπουδές Βυζαντινής φιλολογίας, νεοπλατωνικής Φιλοσοφίας, Θεολογίας και Παλαιογραφίας. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών –ΜΙΘΕ.