Συγγραφείς
Απόστολος Τσακούμης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, πρ. Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Δυτικής Ελλάδας