Συγγραφείς
Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Επίκ. Καθηγήτρια Τμ. Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.