Συγγραφείς
Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Γέρων Μελίτων Χατζής (1913-1989) (†)