Συγγραφείς
Νίκη Παπαγεωργίου, Αν. Καθηγ. Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ