Συγγραφείς
Παναγιώτης Γ. Παπαθανασόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών