Συγγραφείς
Χρήστος Αραμπατζής, Καθηγητής Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ