Συγγραφείς
Μανώλης Χατζημάρκος, Πρωτοψάλτης, Μουσικοδιδάσκαλος, Χοράρχης †