Συγγραφείς
Τρύφων Τσομπάνης, Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ