Συγγραφείς
Γιαννούλα Καπλάνη, Μουσειολόγος – Κοινωνική Ανθρωπολόγος