Συγγραφείς
Μαρία Αναγνωστοπούλου, Βιολόγος, Μέλος Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας