Συγγραφείς
Werner Wolbert, Καθηγητής Ηθικής, Θεολογική Σχολή Salzburg