Συγγραφείς
Γεώργιος Κωνσταντινίδης, δικηγόρος, πιανίστας, συλλέκτης