Συγγραφείς
Γιούλη Ευαγγέλου, Επιστημονική συνεργάτιδα Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών