Συγγραφείς
Παναγιώτης Σελίμος, Θεολόγος, υπ. ΜΔΕ Δογματικής Θεολογίας