Συγγραφείς
Μιχάλης Κ. Αθανασίου, υπ. Διδάκτωρ Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.