Συγγραφείς
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Αλεντάς, Επίτροπος Πολιχνίτου Λέσβου, Εκπαιδευτικός