Συγγραφείς
Ιωάννης Σιδηράς, Θεολόγος-Εκκλησιαστικός Ιστορικός-Νομικός