Συγγραφείς
Γεωργία Χριστοδούλου-Τερζή
Σύντομο Βιογραφικό
Η Γεωργία Χριστοδούλου-Τερζή είναι απόφοιτος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και κατά την παρούσα διετία εκπονεί τη μεταπτυχιακή της εργασία στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Πατερική Γραμματεία και Αγιολογία. Ασχολείται με θέματα γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού του Μικρασιατικού Ελληνισμού και αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό προσφυγικό τύπο. Εργάζεται ως μέλος Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.