Συγγραφείς
Λένα Φωτοπούλου, φιλόλογος, Διευθύντρια Γυμνασίου