Συγγραφείς
Τζένη Παυλάκου, Διευθύντρια Κατάρτισης Κ.Ε.Κ.
Σύντομο Βιογραφικό

Απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης), Master του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία με νέες Τεχνολογίες, Διευθύντρια Κατάρτισης στο Κ.Ε.Κ. "Νέα Γνώση", Αντιδήμαρχος Παιδείας στον Δήμο Βύρωνα