Συγγραφείς
Γιάννης Τοπαλίδης, Εκπαιδευτικός, ΜΑ Θεολογίας