Συγγραφείς
Στέφανος Χανδακάς, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό
Διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τ. Επιμελητής Μαιευτικής Γυναικολογίας του Princess Royal University Hospital London και συνεργατης του Νοσοκομειου Μητέρα