Συγγραφείς
Πάνος Ν. Αβραμόπουλος, Α’ Αναπληρωματικός Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων