Συγγραφείς
Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.
Βίντεο
20 Ιουνίου 2023
«Η ζωή και το ψαλτικό έργο του Παναγιώτη Χαλάτζογλου και του Ιωάννη» Βυζαντινή Μουσικολογία
30 Μαρτίου 2021
«Η σημασία της χειρόγραφης Ψαλτικής Παράδοσης για την ερμηνεία της εκκλησιαστικής μουσικής» Βυζαντινή Μουσικολογία
12 Ιανουαρίου 2021
«Γιατί είναι σημαντική η Συλλογή Χειρογράφων του Σίμωνα Καρά;» Βυζαντινή Μουσική
9 Νοεμβρίου 2019
«Πέτρος Μανουήλ Εφέσιος, ο πρώτος εκδότης της μουσικής τυπογραφίας» Βυζαντινή Μελοποιΐα
14 Οκτωβρίου 2019
Η συμβολή του Πέτρου Μανουήλ Εφέσιου στην Ψαλτική Τέχνη Ψαλτική τέχνη
10 Οκτωβρίου 2019
Μουσικολογική Σπουδή για τον Πέτρο Μανουήλ Εφέσιο (16/10/2019) Μορφές Ψαλτικής
17 Σεπτεμβρίου 2019
Μουσικές Βυζαντινές Διαδρομές: Εμμανουήλ Γιαννόπουλος Μουσικές Βυζαντινές Διαδρομές
12 Φεβρουαρίου 2019
Μορφολογικές και αισθητικές παρατηρήσεις σε μελοποιήσεις του Πέτρου Εφεσίου (†1840) Βυζαντινή Μουσικολογία
18 Οκτωβρίου 2018
«Λόγος και Μέλος: το συναμφότερον της ψαλτικής έκφρασης» Λόγος και Μέλος
20 Ιουλίου 2017
«Η ψαλτική παράδοση του Αγίου Όρους και ο Διακο-Διονύσης Φιρφιρής» Μορφές Αγίου Όρους
15 Ιουνίου 2017
Η προσφορά και το έργο του Πέτρου Βυζάντιου στην ψαλτική τέχνη Βυζαντινή Μουσικολογία
18 Μαΐου 2017
Η συμβολή του Πέτρου Βυζαντίου στην Ψαλτική Τέχνη
4 Μαΐου 2017
Πέτρος ο Βυζάντιος: Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (†1808) Βυζαντινή Μελοποιΐα
22 Ιανουαρίου 2017
Σύμμεικτα περί Νέας Μεθόδου Βυζαντινή Μουσικολογία
20 Νοεμβρίου 2015
Πτυχές του έργου του Γεωργίου Χουρμουζίου, Χαρτοφύλακος της ΜτΧΕ Βυζαντινή Μουσικολογία
22 Νοεμβρίου 2014
Παρουσίαση του Τόμου: «Εισαγωγή Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος» Βυζαντινή Μουσική