Προσβάσιμη σελίδα

«Γιατί είναι σημαντική η Συλλογή Χειρογράφων του Σίμωνα Καρά;»

Ο Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως επιστημονικός υπεύθυνος της έκδοσης του αναλυτικού περιγραφικού καταλόγου των χειρογράφων της βιβλιοθήκης του Σίμωνα Καρά, μιλάει για την σημαντική έκδοση αυτών, με τίτλο: «Ἡ συλλογή παλαιῶν ψαλτικῶν χειρογράφων τοῦ Σίμωνος Καρά. Ἀναλυτικός περιγραφικός κατάλογος», που εκδόθηκε και κυκλοφορεί ελεύθερα από το Κέντρο Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής. Μουσικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο Σίμωνος και Αγγελικής Καρά. Πρόκειται για μια σπουδαιότατη ιδιωτική συλλογή παλαιών ψαλτικών χειρογράφων (13ος-19ος αιώνας), τα οποία με κόπους και με μόχθους συνέλεξε, διέσωσε και μελέτησε ο αείμνηστος Σίμων Καράς.

Τελευταία Βίντεο
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ