Προσβάσιμη σελίδα

«Φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κόσμῳ», «Το βυζαντινόν», ΕΒΕ-ΜΠΤ 709,24v, Ἦχος α’

Φιλαθωνίται
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ