Προσβάσιμη σελίδα

Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Μουσική Μεταρρύθμιση του 1814

Ο Δρ Ιωάννης Πλεμμένος Ερευνητής του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών μιλάει για την διαμόρφωση του Ελληνικού διαφωτισμού και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η Μουσική Μεταρρύθμιση των Τριών Διδασκάλων του 1814.

Νέα Μέθοδος
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ