Προσβάσιμη σελίδα

«Ήδη βάπτεται κάλαμος»- Όρθρος Μεγάλης Παρασκευής

Ο Αρχιμ. Παύλος Μικραγιαννανίτης ψάλλει τους θεσπέσιους ύμνους από τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής. Τον συνοδεύουν οι ισοκράτες: Ευάγγελος Δούδης, Ιωάννης Παπαγεωργάκης, Παναγιώτης Παλιάτσος και Ραφαήλ Ντόρντογλου.

Αγιορειτική Ψαλτική Τέχνη
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ