Προσβάσιμη σελίδα

«Το προσταχθέν», μέλος Ι. Αρβανίτη του Μαΐστορος-«Εργαστήρι Παρασημαντικής»

Ο Χορός Ψαλτών «Εργαστήρι Παρασημαντικής» ερμηνεύει το τροπάριο του Ακαθίστου Ύμνου «Το  προσταχθέν μυστικῶς» σε μέλος Ιωάννου Αρβανίτη του Μαΐστορος.

Εργαστήρι Παρασημαντικής
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ