Προσβάσιμη σελίδα

Νέα έκδοση: «Βατοπαιδινή Ψαλτική Παράδοση -18- Θεία Λειτουργία τόμος Α΄»

Μέσα από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και τη σειρά Βατοπαιδινή Ψαλτική Παράδοση -18- κυκλοφορεί ο Α΄ τόμος από την τρίτομη ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, με καταγραφές της Αγιορειτικής προφορικής παράδοσης και μελοποιήσεις του ἱερομονάχου Θεοφάνους του Βατοπαιδινού, σε έκδοση που διευκολύνει την χρήση του στο Αναλόγιο. Ο Α΄ τόμος περιέχει τα μέλη της Θείας Λειτουργίας από την έναρξη (Χριστός ανέστη, Κύριε ελέησον, Τυπικά, Μακαρισμούς) έως και τα Χερουβικά (Τρισάγια, Δύναμις, Αποστολικά Προκείμενα και Αλληλουιάρια σε σύντομο και αργοσύντομο δρόμο και 4 σειρές Χερουβικών). Τονίστηκαν νέα μέλη τα οποία ανταποκρίνονται στη σύγχρονη λειτουργική πράξη και απηχούν στην σημερινή εκκλησιαστική μουσική αισθητική, συνάμα δε μετέχουν, κατά το δυνατόν, στο ύφος των παλαιών μαθημάτων εστιάζοντας πρωτίστως στη χρήση μουσικών θέσεων που δεν εμφανίζονται συχνά στις νεότερες μεταβυζαντινές συνθέσεις, με κύριο μέλημα η νέα μελοποίηση να γίνει κατά «μίμηση» των παλαιών μελουργών μέσα από τις εξηγήσεις (χειρόγραφες και έντυπες) των Τριών Δασκάλων. Δείτε περισσότερα εδώ: www.vatopedi.gr

 

Εκδόσεις Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ