Προσβάσιμη σελίδα

Σκέψεις για τη διδασκαλία και διάδοση της ψαλτικής σήμερα

Ο Ιωάννης Παπαχρόνης καταθέτει τις σκέψεις του για τη διδασκαλία ψαλτικής σήμερα, τονίζοντας την ευθύνη όλων για την διάδοση της στις ομόδοξες χώρες των Βαλκανίων.

Θωμάς Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ