Προσβάσιμη σελίδα

Σκέψεις για τη διδασκαλία και διάδοση της ψαλτικής σήμερα

Ο Ιωάννης Παπαχρόνης καταθέτει τις σκέψεις του για τη διδασκαλία ψαλτικής σήμερα, τονίζοντας την ευθύνη όλων για την διάδοση της στις ομόδοξες χώρες των Βαλκανίων.

Νικόλαος Στεφανάκης, Άρχων Μαΐστωρ τ.Μ.τ.Χ.Ε.-Καθηγητής Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ