Προσβάσιμη σελίδα

«Εποίησε κράτος», Θ΄ ωδή Παρασκευής Βαΐων-Μέλος Ιωάννου Χασανίδη

Ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Χασανίδης ψάλει την Θ΄ωδή του Κανόνα του Αποδείπνου της Παρασκευής των Βαΐων σε αργό ειρμολογικό μέλος.

«Ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ· καθεῖλε γάρ δυνάστας ἀπό θρόνων, καί ὕψωσε ταπεινούς, ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, Ἀνατολή ἐξ ὕψους, και κατεύθυνεν ἡμᾶς, εἰς ὁδόν εἰρήνης».

Βαϊοφόρος
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ