Προσβάσιμη σελίδα

Το φαινόμενο της εξήγησης της βυζαντινής μουσικής σημειογραφίας

Ο Καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Αντώνιος Αλυγιζάκης μιλάει για το φαινόμενο της εξήγησης της παλαιάς βυζαντινής σημειογραφίας στο σύστημα της Νέας Μεθόδου του 1814.
1η Βυζαντινομουσικολογική Συνάντηση στη Χάλκη
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ