Προσβάσιμη σελίδα

Εις κοινόν όφελος οι κατάλογοι χειρογράφων βυζαντινής μουσικής

Ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριος Στάθης απευθύνει ακροτελεύτιο λόγο στην εκδήλωση παρουσίασης των δύο μεγάλων καταλογογραφικών έργων του: ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ -ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, τόμος Δ΄ [Μονή Ιβήρων] (σελ. 1040), Αθήνα (Οκτώβριος) 2015. ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΜΕΘΟΔΟΝ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, τόμος Α΄ Τα Προλεγόμενα (σελ. 480) και τόμος Β΄ Κατάλογος (σελ. 496), Αθήνα (Οκτώβριος) 2016, που εκδόθηκαν πρόσφατα απ’ το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την 9η Μαΐου 2017 στην αίθουσα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη.

Αγιορειτικές Μονές
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ