Προσβάσιμη σελίδα

Η τέχνη της Χοραρχίας

Στο τέταρο από τα έξι μέρη της αποκλειστικής συνεντεύξεώς του στην Πεμπτουσία ο πρωτοψάλτης της Ι.Μ. Τρίκης Παναγιώτης Καλαμπάκας αναφέρεται διεξοδικά στην τέχνη της Χοραρχίας, στα χαρακτηριστικά που πρέπει να συγκεντρώνει το πρόσωπο του χοράρχη και επισημαίνει τα συχνά λάθη που γίνονται από όσους επιχειρούν την διεύθυνση βυζαντινών χορωδιών.

προσόντα του χοράρχη
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ