Προσβάσιμη σελίδα

Η πρώτη έκδοση του Αναστασιματαρίου Κυριάκου Κουλιδά και η εμφάνιση του νέου στιχηραρικού μέλους

Ο Κυριάκος Τζουραμάνης, Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης μιλάει για την πρώτη έκδοση του περίφημου Αναστασιματαρίου του Κυριάκου Κουλιδά που μετέγραψε από τη παλαιά σημειογραφία στη Νέα Μέθοδο και επιμελήθηκε ο ίδιος, και στην εμφάνιση του νέου στιχηραρικού μέλους το 18ο αιώνα.

Παλαιογραφία
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ