Προσβάσιμη σελίδα

«Λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες», Καλοφωνικός Ειρμός Μπαλασίου Ιερέως

 Ο Χρήστος Χαλκιάς, Πρωτοψάλτης του ι.ν. Παναγίας Δεξιάς Θεσσαλονίκης ερμηνεύει τον Καλοφωνικός Ειρμό «Λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες», σε ήχο α΄και μέλος Μπαλασίου Ιερέως και (1660-1700).

Ύμνοι Χριστουγέννων
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ