Προσβάσιμη σελίδα

Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν σαββάτων

Ο κ. Γεώργιος Φίλιας, Λειτουργιολόγος, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο έβδομο και τελευταίο μέρος της συνέντευξης του στην Πεμπτουσία αναφέρεται στη Ανάσταση του Κυρίου και τη θεολογία της εορτής αυτής μέσα από την υμνογραφία και τελετουργία της εορτής. Ο κ. Φίλιας τέλος αναφέρεται στη μία των σαββάτων την Κυριακή της Αναστάσεως καθώς και στη Διακαινήσιμο Εβδομάδα καθώς μας οδηγεί σε μία εσχατολογική πορεία προς τη Βασιλεία του Θεού, στην ογδόη ημέρα.

Κυριακή Αναστάσεως
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ