Συγγραφείς
Γέροντας Γρηγόριος, Μοναστική Αδελφότης Δανιηλαίων