Συγγραφείς
Ιωάννης Λ. Γαλάνης (+), Καθηγητής Παν/μίου Θεσ/νίκης